Tạo bản staging cho website WordPress trên cPanel

by | May 30, 2020 | 0 comments

Tạo bản staging cho website WordPress trên cPanel

by | May 30, 2020 | Free Wordpress Plugins | 0 commentsLâu quá không edit video nên nó bị lỗi 1 đoạn chèn âm thanh chồng lên, các bạn thông cảm nha, cũng không dài lắm đâu.

Staging là một môi trường để thử nghiệm hoặc Q/A Testing cho các dự án làm website. Việc thiết lập môi trường staging để làm website giúp website chính không bị ảnh hưởng, hoặc giải quyết bài toán kiểm tra lại những gì mà lập trình viên đã làm trên website.

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn tạo staging thủ công trên cPanel và đồng bộ dữ liệu giữa website chính (Production site) với Staging Site và Local Site với Git.

Đọc bài viết hướng dẫn này:

= Một số bài tham khảo =
Git cơ bản:
LocalWP:

source

[newsletter_form]
<div class="tnp tnp-subscription"> <form method="post" action="https://www.dienodigital.com/?na=s"> <input type="hidden" name="nlang" value=""><div class="tnp-field tnp-field-firstname"><label for="tnp-1">First name or full name</label> <input class="tnp-name" type="text" name="nn" id="tnp-1" value=""></div> <div class="tnp-field tnp-field-email"><label for="tnp-2">Email</label> <input class="tnp-email" type="email" name="ne" id="tnp-2" value="" required></div> <div class="tnp-field tnp-field-button"><input class="tnp-submit" type="submit" value="Subscribe" > </div> </form> </div>